Belangrijke contactgegevens

Alle contactgegevens van de school en het bestuur, de medewerkers, de raden, en ook van de inspectie en samenwerkende organisaties vindt u hieronder. Telefonisch contact met docenten graag via de school en tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Niet urgent? Dan liefst contact via e-mail. Telefonisch contact met de afdelingsleiders bij voorkeur na 09.00 uur omdat controle op te laat komen en verzuim om 08.00 uur de eerste prioriteit heeft.

Contactgegevens school
Lyceum Ypenburg
Laan van Kans 3
2684 VB Den Haag 
T (070) 413 20 50
E info@lyceumypenburg.nl
www.lyceumypenburg.nl

Contactgegevens Bestuur
Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Parkstraat 83,
2514 JG Den Haag
T (070) 426 26 26
E info@vohaaglanden.nl
www.vohaaglanden.nl

Volg ons op Facebook & Instagram: @lyceumypenburgContactgegevens docenten

De naam van de mentor wordt aan het begin van elk schooljaar bekend gemaakt en ingevoerd in Magister. De actuele (en ook de vorige) mentor is te vinden in Magister, bij de gegevens van elke leerling.
Alle docenten zijn rechtstreeks per e-mail bereikbaar, met de afkorting die achter hun naam staat. Voorbeeld: xxx@lyceumypenburg.nl

Nederlands
mevr. M. Beelaerts bee
mevr. mr. drs. B. Dijlhuizen  dhz
Mevr. J. Hollaar MA hlr
Dhr. drs. J.L. Koeton ktn
Mevr. S. Moennasing mns
Dhr. C. Nowee now
Dhr. drs. R. de Ruiter rui
Mevr. M.M. van Staveren stn
Mevr. R. van der Wal wal

 

Frans
Mevr. L. van Elshout els
Mevr. drs. E.P. Glaubitz gla
Dhr. H. Hajhouji MEd haj
Mevr. drs. D. Nunes Guerreiro nun
Mevr. F. Steevensz  stv
Dhr. C. Verdoorn vdn
Mevr. R. Voncken von

 

Duits
Mevr. drs. A. Jesionek jes
Dhr. K. van Leersum lrm
Dhr. drs. E. van Nieuwenhoven nwh
mevr. drs. H. Post-Uiterweer pst
dhr. S. Sewdien sew

 

Engels
Mevr. S. Aydogdu ayd
Mevr. M. Fazzi faz
Mevr. N.S. Ghoerbien MEd grb
Mevr. dr. F.H. Henstra hen
Mevr. B. Janmaat jmt
Mevr. J. Joval jov
Mevr. S. Karadavut kdv
Mevr. J. van Leeuwen lwn
Mevr. S. Martinus BEd mar
Mevr. M. Nieuwenhuijs nie
Mevr. V. Smit smi
Mevr. drs. M. Stouten sto
Dhr. Z. Zerrad zer

 

Griekse en Latijnse taal en cultuur
Mevr. drs. J.M. Landheer ldr
Mevr. drs. J. Riemens rmn

 

Geschiedenis
Mevr. R. Audier aud
Dhr. J.A. Boek MPhil MA boe
Mevr. L. van Elshout els
Dhr. drs. V. Gallo glo
Mevr. drs. H.M.A. ten Houten htn
Mevr. drs. E. van der Pool pol

 

Aardrijkskunde
Dhr. R. Beyer MEd bey
Dhr. S. Jaggoe MEd  jgg
Dhr. V. Soekhtjain soe
Mevr. Y.C. Valenti Clari  vti
Mevr. J.H. van der Vlist  vls

 

Wiskunde en rekenvaardigheid
Mevr. F. Baaij baj
Dhr. drs. A. Bovée bov
Dhr. dr. W.T.M. Caspers cas
Dhr. P. van Dijk dkp
Dhr. M. van Ekeren  ekr
Mevr. A. van den Ende end
Mevr. drs. C.C. Klumpers  kls
Mevr. D. Kortekaas  kor
Dhr. dr. ir. M. de Neef  nef
Dhr. J.W. van Oostrum  ost
Mevr. C. Sari sar
Mevr. E. Yildirim yil

 

Natuurkunde
Dhr. T. Donker  don
Dhr. K. Kop Jansen  kpj
Dhr. ir. W.J. Mortier  mti
Dhr. J.P. Nelk  
Mevr. N. de Schepper  spr

 

Scheikunde
Dhr. A. van Egmond MSc egm
Mevr. I. Habibi MSc hab
Mevr. dr. B. Iacono iac
Mevr. A. Moennalal mnl

 

Biologie
Mevr. drs. S.A.Y. Does-Bernabela  doe
Mevr. drs. S. Jafari jaf
Dhr. J. Huiting  hui
Mevr. drs. M.J.W. Jongkind  jnk
Mevr. P. Molegraaf mlg
Mevr. H.T. Mollee  mll
Dhr. S. Ramkhelawan ram
Mevr. H.M. Trouw MEM trw
Dhr. D. Ziane zin

 

Maatschappijleer
Dhr. drs. E. Dees dee
Dhr. drs. C. Eroglu  erl

 

Economie en Management & Organisatie
Dhr. M. Bart MEd brt
Dhr. O. Fredericks fre
Dhr. C. Hagoort hag
Dhr. E. van Hartingsveld har
Dhr. drs. E. Hoppe hop
Dhr. T. van der Kleij kle
Dhr. J. van der Leeden lee
Mevr. F. Moradi MEd mor
Dhr. dr. M.J.T. van Velzen vlz

 

Tekenen en handvaardigheid, CKV
Mevr. E. Bensch  bns
Mevr. L. van den Engh  eng
Mevr. W.M.A. Hartman  hrt
Mevr. L. Holsten  hls
Mevr. E.L. Knol kno
Dhr. H.R. Knots  knt
Mevr. E. te Loo loo
Mevr. P.M. Riekert  rie
Mevr. A.J.M. Rontberg  rnt
Mevr. K.M. Rutten  rut

 

Lichamelijke opvoeding
Dhr. I. Akbaba  akb
Mevr. B. Boersma  bma
Dhr. E. Disselköter  dis
Mevr. M.A. van Noort  noo
Mevr. L. Springeling spg
Mevr. M.T.E. Vonk  vnk
Dhr. K. Wieser  wie
Dhr. P. de Wit wit
Dhr. R. Koppert (schoolsportcoördinator) kpr

 

Muziek
Mevr. L. van den Engh  eng

 

Drama/toneel
Dhr. S. ter Mors mrs

Afkortingen van de vakken

Afkortingen van de vakken
aardrijkskunde ak
biologie bi, biol
culturele kunstzinnige vorming ckv
Drama kudr
Duits du, dutl
economie ec, econ
bedrijfseconomie beco
Engels en, entl
Frans fa, fatl
Grieks gr, gtc
geschiedenis gs, ges
handvaardigheid ha, hndv, bha
kunstgeschiedenis kg
Latijn la, ltc
lichamelijke opvoeding lo
bewegen, sport en maatschappij bsm
maatschappijleer ma, maat
mentoruur m-u
muziek mu
natuurkunde ns1, na, nat
Nederlands ne, netl
praktische sector oriëntatie pso
rekenvaardigheid rv, reva
scheikunde ns2, sk, schk
studieles sl
tekenen te, bte
theater (talentgroep) th
atelier (talentgroep) at
digital science (talentgroep) ds
sport (talentgroep) sp
muziek (talentgroep) mz
wiskunde wi
wiskunde A wisa
wiskunde B wisb
wiskunde C wisc
wiskunde D wisd

Contactgegevens schoolleiding en andere medewerkers

De afdelingsleiders en de medewerkers zijn rechtstreeks per e-mail bereikbaar, met de afkorting die achter hun naam staat. Voorbeeld: xxx@lyceumypenburg.nl. De directie is bereikbaar via info@lyceumypenburg.nl

Schoolleiding
Directie
Dhr. F. van de Gronden - rector
Mevr. M. Luijten BEd - conrector financiën en beheer

Afdelingsleiders
Mevr. H.M. Trouw MEM (trw) - 1 mavo/havo, 1 en 2 havo
Mevr. P. Molegraaf (mlg) - 1 t/m 4 mavo
Mevr. E.L. Knol (kno) -  3 t/m 5 havo
Dhr. dr. M.J.T. van Velzen (vlz) - 1 t/m 6 atheneum en 1 t/m 6 gymnasium

Coördinatoren
Mevr. F. Steevensz (stv) - 3 havo
Mevr. drs. M. Stouten (sto) - 1 en 2 atheneum, gymnasium, 1 atheneum/havo
Mevr. B. Boersma (bma) - 3 en 4 atheneum, gymnasium
Dhr. M. Bart MEd (brt) - 5 en 6 atheneum, gymnasium

Decanen
Mevr. H.T. Mollee (mll) - mavo
Mevr. A.J.M. Rontberg (rnt) - havo
Dhr. R. Beyer MEd (bey) - vwo

Coördinator passend onderwijs
Mevr. A. van den Ende (end) - vanaf 1 februari 2021
Mevr. L. Springeling (spg)

Vertrouwenspersoon
Mevr. D. Nunes Guerreiro MEd (nun)
Dhr. drs. E. van Nieuwenhoven (nwh)

Remedial teachers
Mevr. M.M. van Staveren (stn)
Mevr. A. van den Ende (end)

Administratie
Mevr. I.G. Aalders (hoofd administratie) (ald)
Mevr. E.W. van der Giessen (gie)
Mevr. D.A. Kok (kok)
Mevr. F. Mulder (mul)
Mevr. M. van Rhijn (rhy)
Mevr. A. Stoppelenburg (stp)

Conciërges en facilitaire dienst
Dhr. R. van der Knijff (hoofd facilitaire dienst) (knf)
Dhr. E.H.J. de Jong (hoofdconciërge) (jon)
Dhr. M. van der Meer (mrm)
Dhr. F.H. Schuszler (slr)

Verzuimcoördinator
Mevr. M. Destilo (des)
Mevr. D. Kok (kok)

ICT-medewerker
Dhr. N. Drop (drp)
Mevr. K. Maat (maa)

Mediatheek
Mevr. I. Kouznetsova (kns)
Mevr. E. Schutte (sch)

Roostermakers
Dhr. B. van Uden (udn)
Dhr. C.M. de Waal (wac)

Technisch onderwijsassistenten
Dhr. P. van Bolès (natuurkunde en biologie) (bls)
Mevr. M. Tomic (scheikunde) (tom)

Onderwijsassistenten
Nancy Devilee (dev)

Communicatiemedewerker
Mevr. M. Droog (dro)

Ouderraad, Leerlingenraad en Medezeggenschapsraad

Ouderraad
Dhr. H. Tuzer (Hasan), plv. voorzitter
Dhr. P. Hollanders (Peter), penningmeester & secretaris
Mevr. I. van Braak (Inke)
Mevr. E. van der Steen (Esther) 
Mevr. N. Güler (Nermin)
Dhr. R. Baouch (Rachid)
Mevr. N. Stroeker- van Gelder (Natasha)
Dhr. E. Ramcharan (Ern)
Mevr. H. Goeptar (Hema)
Mevr. G. Mansour-Dolladi (Geneviève)

Leerlingenraad 
Nazli Aydin
Roel van der Have (voorzitter)
Anjali Ramsamoudj
Assala Petros
Bakaak Tashakory Timjani

Medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding
Mevr. D. Kortekaas (Daniëlle), voorzitter 
Dhr. dr. ir. M. de Neef (Michel), secretaris, tevens plv. GMR-lid
Dhr. M. van Ekeren (Mathieu)
Dhr. E. de Jong (Ernst)
Dhr. J.W. van Oostrum (Jan-Willem)
Mevr. A.J.M. Rontberg (Jeanette), tevens GMR-lid
Mevr. drs. M. Jongkind (Marjo)
Dhr. R. Beyer MEd (Rik)

Oudergeleding
Dhr. J. van Hagen (Johan)
Dhr. R. Özedemir (Resul)
Dhr. R. Schuil
Mevr. F. Goezinne

Leerlinggeleding:
Mevr. I. Kluiters (Irina), tevens GMR-lid
Mevr. J. van der Sman (Julia)
Dhr. M.A. Guler (Muhammed Ali)
Dhr. R. van der Have (Roel)

Inspectie en extern vertrouwenspersoon

Inspectie
De inspectie van het onderwijs is op de volgende manieren bereikbaar:

Extern vertrouwenspersoon
Ons schoolbestuur VO Haaglanden heeft een vertrouwenspersoon aangesteld voor alle scholen van de stichting. Personeel, ouders en leerlingen kunnen hier terecht als er binnen de eigen school geen mogelijkheid wordt gezien om hulp in te roepen. De naam van de vertrouwenspersoon is mw. N. Manse. Ze is bereikbaar via VO Haaglanden: 
Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
T (070) 426 26 26
I www.vohaaglanden.nl

Samenwerkingsverbanden

Met alle hieronder genoemde instanties heeft Lyceum Ypenburg soms te maken. 

Bovo
De overstap van leerlingen van het basisonderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) verloopt in de regio Haaglanden volgens de BOVO-procedure. Alle scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nemen deel aan deze werkwijze en houden zich aan de gemaakte afspraken. Het team van BOVO voert de procedure uit. De BOVO-procedure beoogt een soepele overgang van po naar vo, waarbij de basisschoolverlater op de best passende plek in de brugklas terecht komt.
Regulusweg 11, 2e etage
2516 AC Den Haag
E servicedesk@bovohaaglanden.nl 
T 070 315 63 50
www.bovohaaglanden.nl

Halt (Het ALTernatief)
Alle scholen in de regio werken samen met Bureau Halt. Wanneer we erachter komen dat een leerling activiteiten onderneemt die niet door de beugel kunnen en/of wettelijk verboden zijn, kan hij of zij naar Halt gestuurd worden. De leerling krijgt de mogelijkheid om recht te zetten wat fout ging, zonder dat hij of zij hierbij in aanraking komt met Justitie. De leerling voert een leer- en/of werkstraf uit, biedt excuses aan en vergoedt de schade aan de benadeelde. Halt spreekt ouders aan op hun verantwoordelijkheid en ondersteunt hen in hun rol als opvoeder. Bij een vermoeden van achterliggende problemen verwijst Halt door naar de jeugdhulpverlening. 
Contactgegevens:
Halt-team Haaglanden
T 088 115 35 00 
E info@halt.nl

Opleidingsschool Haaglanden
Lyceum Ypenburg maakt deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden. Samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs en vier lerarenopleidingen in de regio leiden we eerste- en tweedegraads docenten op, die beschikken over een ruime mate vakmanschap en meesterschap. Voor meer informatie zie www.opleidingsschoolhaaglanden.nl

Rode Loper
Lyceum Ypenburg is vertegenwoordigd in De Rode Loper, een samenwerkingsverband van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Rode Loper richt zich op het bestrijden van het lerarentekort in de Haagse regio. Dit is een zogeheten risicoregio, in termen van het Ministerie van Onderwijs. Dat wil zeggen dat het lerarentekort groter is dan in andere delen van Nederland. Voor meer informatie zie www.derodeloper.nu

Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW)
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW). Het Zorgloket is het centrale punt voor consultatie, advies en ondersteuning van dit samenwerkingsverband. Het Zorgloket verleent hulp bij problemen die de school overstijgen, bijvoorbeeld bij leerproblemen, gedrags- en omgangsproblemen, schoolverzuim en aanvullende hulpverlening. De contactgegevens van Bureau SWV zijn:
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
T (070) 315 63 55
Voor meer informatie zie www.swvzhw.nl.

Spirit4you
De mavo-afdeling neemt deel aan Spirit4you, een Haags initiatief zowel ter versterking van zowel de vakinhoudelijke kennis (onder andere het netwerk verzorging) als voor een soepel verloop van de overgang van leerlingen van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. Voor meer informatie: www.spirit4you.nl.

Regelingen, protocollen en statuten

Alle regelingen, protocollen, statuten en andere belangrijke documenten zijn op onze website te vinden bij www.lyceumypenburg.nl/documenten, algemene informatie